NÄSKE LAX


Näske Lax är ett litet familjeföretag. Vi odlar Regnbågslax från egen rom till färdiga fiskar som vi själva förädlar och säljer den direkt till kund från vår fiskvagn och vår lilla fiskbutik i Näske. Under sommaren 2023 avvecklade vi våra odlingskassar i vattnet. Nu föräldlar vi egen fiskad fisk och inköpt regnbåge med hög kvalitet från norrländska odlingar.


I Näske har vi vår bas som sommartid har öppet 11-17 dagligen. Resterande året är det säkrast att först kontakta oss. 


Fiskodlingen har bedrivits i nätkassar i havet i Näskefjärden och all fisk som odlats är Regnbågslax. Näskefjärden har ett klart och fint vatten pga Näskeån och det djupa vattnet. Vi följer noga alla lagar och förordningar samt gör noggranna kontroller att vår fisk håller hög standard. Vi är anslutna till Jorbruksverket som utfört provtagning på vår fisk. Våra fiskar simmar ej så tätt, och därigenom får vi beröm varje år av vår veterinär som tycker att fiskarna ser mycket fina ut. Ambitionen och drömmen har länge funnits att kunna starta upp KRAV-odlad fisk på land. 


Vi som äger företaget är Bo och Monica Söderström. 

Vi har drivit vår verksamhet sedan 1986.